Aydın Eğitim Kampüsü

Meb Eğitim Kampüsleri Ön Seçimli Ulusal Proje Yarışması / Aydın Merkez Kampüsü / 110.000 m² / Proje 2013
3.lük ödülü

Tasarım oluşturulurken; bölgedeki antik kentler olan Milet, Priene, Afrodisyas’ın grid-iron kent şemasından ve bu kentlerin yapısındaki agora, tiyatro, stoa gibi açık kapalı parçaların bir ahenk içinde bir araya gelişinden esinlenilmiştir.
Yapı ana kurgusu olarak kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir omurga ve buna eklenen sınıf modüllerinin oluşturduğu sistem ile işlemektedir.